Page 70 - Katalog Eikon Evo - Eikon DE

This is a SEO version of Katalog Eikon Evo - Eikon DE. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

­68

107 14,9

19,1

129,5

19,1 14,9

197 14,9

19,1

74,2 20

24,2

74,2

18,4 14,2

Einbau Eikon Evo

Modul

2 für Dosen ø 60 mm or 56x56 mm

4

7

3

Dose

Flush UP-Einbau

Flush UP-Einbau

Flush UP-Einbau

Flush UP-Einbau

V71601

Für Hohlwand, mit Schrauben, GW 850 °C, hellblau

V71001

Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau

V71001.AU

GW 960 °C, schwarz

V71613

Für Hohlwand, GW 850 °C, hellblau

V71303

Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau

V71303.AU

GW 960 °C, schwarz

V71304

Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau

V71304.AU

GW 960 °C, schwarz

V71614

Für Hohlwand, GW 850 °C, hellblau

V71306

Für Mauerbau, GW 650 °C, hellblau

V71306.AU

GW 960 °C, schwarz

V71616 Für Hohlwand, GW 850 °C, hellblau

21613

3 Module, mit Schrauben

21614

4 Module, mit Schrauben

21617

7 Module, mit Schrauben

Rahmen

21602

2 Module, mit Krallen.

Nicht für V71601

21603

2 Module, ohne Schrauben

Dieser Rahmen kann auch Abdeckrahmen Eikon installiert werden

Dieser Rahmen kann auch Abdeckrahmen Eikon installiert werden

Dieser Rahmen kann auch Abdeckrahmen Eikon installiert werden

Dieser Rahmen kann auch Abdeckrahmen Eikon installiert werden

Page 70 - Katalog Eikon Evo - Eikon DE

This is a SEO version of Katalog Eikon Evo - Eikon DE. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »